Громадська організація

Запорізька Обласна Туристична Асоціація

(061) 212-39-22 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Що таке громадська рада?

Відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному ОВВ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі – Типове положення), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (далі – Постанова № 996), громадська рада при міністерстві, іншому центральному ОВВ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Якими є основні функції та завдання громадської ради?

Хоча громадська рада є одним із різновидів консультативно-дорадчих органів при ОВВ (до таких можна віднести, наприклад, громадські гуманітарні ради, політично-консультативні ради, науково-Методичні ради, молодіжні та / або студентські ради і т.п.), проте вона має певні суттєві відмінності порівняно з ними.

По-перше, громадська рада виконує не лише консультативно-дорадчу функцію, а й покликана забезпечувати громадський контроль за діяльністю ОВВ у певних сферах.

По-друге, вона формується на виборних засадах на основі добровільного виявлення бажання інститутів громадянського суспільства бути представленими в ній. Керівник ОВВ затверджує склад ради виключно на підставі результатів виборів її членів. Інші види подібних консультативно-дорадчих органів формуються керівником ОВВ самостійно на власний розсуд. Крім того, до таких рад не можуть бути включені представники ОВВ.

Основними завданнями громадської ради є:

• створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
• здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ;
• сприяння врахуванню ОВВ громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Отже, громадські ради є одним із механізмів реалізації статті 38 Конституції України, яка закріплює право громадян брати участь в управлінні державними справами. У той же час громадська рада має створювати умови для реалізації цих конституційних положень.

Відповідно до цього громадська рада:

• є одним із ключових учасників процесу організації і проведення ОВВ консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
• подає ОВВ, при якому вона утворена, обов’язкові для розгляду пропозиції щодо:

1. підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері,
2. удосконалення роботи ОВВ;
• збирає, узагальнює та подає ОВВ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
• організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
Реалізовуючи функцію громадського контролю, громадська рада:

• проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ОВВ та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
• контролює, на скільки ОВВ враховує пропозиції та зауваження громадськості;
• контролює дотримання ОВВ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Що таке інститути громадянського суспільства та як вони пов’язані з громадськими радами?

За Постановою № 996 громадські ради формуються з інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС). До них належать:
• громадські організації – об’єднання громадян, створених ними для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів (створюються такі організації відповідно до закону України «Про об’єднання громадян»);
• професійні спілки – добровільні неприбуткові громадські організації, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності, навчання (створюються такі організації відповідно до закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);
• творчі спілки – добровільні об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, які мають фіксоване членство (створюються такі організації відповідно до закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»);
• організації роботодавців – громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців (власників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважені ними органи чи фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю) на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів (створюються такі організації відповідно до закону України «Про організації роботодавців»);
• благодійні організації – недержавні організації, головною метою діяльності яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб (створюються такі організації відповідно до закону України «Про благодійництво та благодійні організації»);
• релігійні організації - релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Утворюються такі організації відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями);
• недержавні засоби масової інформації – будь-які недержавні засоби масової інформації (друковані, аудіовізуальні, телерадіомовні компанії, інформаційні агентства тощо), серед засновників або співзасновників яких відсутній будь-який орган виконавчої влади. Видання таких ЗМІ не має здійснюватися на базі або за участю державної власності та відповідного фінансування з Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республіки Крим. Статутом (програмними цілями) редакції таких ЗМІ не повинно передбачатися, зокрема, інформування громадян про діяльність ОВВ. Треба зазначити, що це не стосується комунальних ЗМІ, тобто тих, які створюються та видання яких фінансується органами місцевого самоврядування;
• інші непідприємницькі товариства і установи. Відповідно до статті 85 Цивільного кодексу України такими є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Наприклад, до таких можна віднести споживчі кооперативи, органи самоорганізації населення тощо.

В чому полягає діяльність ОВВ з організації роботи громадської ради?

При розгляді питання діяльності ОВВ з організації роботи громадської ради треба виходити із таких ситуацій:

1. коли громадської ради не існує де-юре;
2. коли громадська рада сформована раніше і діє;
3. коли громадська рада формально існує, але реально не діє.

Якщо до цього часу при ОВВ громадської ради не існувало, то, відповідно до Постанови № 996, ОВВ має вжити заходів для проведення у термін до 11 лютого 2011 року (тобто протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією Постановою) установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для її формування. Цьому має передувати створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів.

Що при цьому має вчинити ОВВ? В першу чергу в прийнятний спосіб (через власний веб-сайт, друковані ЗМІ) поінформувати громадськість про наміри сформувати громадську раду та запросити бажаючі інститути громадянського суспільства увійти до складу ініціативної групи.

Те саме доцільно зробити, якщо громадська рада при ОВВ не може зібратися протягом відведених Постановою КМУ №996 трьох місяців на формування громадської ради.

Якщо громадська рада вже утворена, то вона сама створює ініціативну групу з підготовки наступних установчих зборів для формування нового складу ради, до складу якої орган виконавчої влади направляє своїх представників.

У будь-якому із трьох розглянутих випадках ОВВ надає організаційну підтримку ініціативній групі щодо підготовки установчих зборів, приміщення для їх проведення.
Діяльність ОВВ на етапі функціонування громадської ради. Проте, лише допомогою у формуванні громадської ради діяльність органу виконавчої влади не обмежується. Коли склад ради сформовано і відповідним наказом/розпорядженням керівника ОВВ затверджено, ОВВ постійно забезпечує належне функціонування громадської ради. Зокрема, ОВВ необхідно буде:
• вжити заходів для створення окремої спеціальної рубрики «Громадська рада» на офіційному веб-сайті ОВВ (для розміщення громадської радою матеріалів про свою діяльність);
• надавати організаційно-технічну підтримку (приміщення, засоби зв’язку тощо) в забезпеченні засідань громадської ради та інших заходів, що вона ініціює;
• забезпечувати громадську раду всією необхідною інформацією з питань, що будуть предметом консультацій з громадськістю чи предметом громадської експертизи, громадського контролю (в іншому випадку не варто очікувати дієвої роботи від громадської ради, яка позбавлена необхідної інформації).

Доступність інформації та належна комунікація між відповідними підрозділами органу виконавчої влади та громадською радою є запорука ефективності діяльності ради в цілому та здійснення консультування з громадськістю.

Якими є основні етапи створення громадської ради?

Склад громадської ради формується у декілька етапів:

1. Створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства та представників ОВВ (може створюватися як рішенням діючої громадської ради так і актом ОВВ).
2. Оприлюднення підготовленого ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу т номер телефону відповідальної особи.
3. Збір ініціативною групою заяв та визначених нею додаткових документів чи відомостей від інститутів громадянського про їх наміри взяти участь в установчих зборах.
4. Інформування через офіційний веб-сайт ОВВ про місце проведення установчих зборів, список учасників установчих зборів, кандидатури до нового складу громадської ради.
5. Проведення установчих зборів, на яких визначається кількісний склад громадської ради та проводяться вибори членів громадської ради.
6. Видання наказу / розпорядження керівника органу виконавчої влади про затвердження складу громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
7. Оприлюднення протоколу установчих зборів та складу громадської ради на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.
8. Проведення першого засідання новообраної громадської ради та обрання її керівних органів.
9. Затвердження громадською радою Положення про громадську раду та його погодження з органом виконавчої влади.

Алгоритми створення

ОГЛЯДОВИЙ АЛГОРИТМ:

1. Телефонуйте до управління зв’язків із громадськістю (або управління внутрішньої політики) необхідного Вам органу виконавчої влади та вимагайте створення/участі у ініціативній групі з підготовки установчих зборів відповідної громадської ради. Необхідні контакти ви можете знайти, клікнувши на мапу даного сайту, або ж на Урядовому порталі.

Наголошуємо, що до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів, як і до складу громадської ради, мають входити представники інститутів громадянського суспільства (ІГС) – громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України.

2. Разом з іншими учасниками ініціативної групи визначіть дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Орган виконавчої влади в обов’язковому порядку не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів має оприлюднити цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3. Оберіть одного представника Вашого ІГС, який представлятиме інтереси Вашої ОГС у громадській раді. Подайте до ініціативної групи письмову заяву про участь в установчих зборах. Заява має бути підписана уповноваженою особою керівного органу Вашого ІГС. До заяви додаються:

• рішення керівника Вашого ІГС (якщо інше не передбачено установчими документами Вашого ІГС) про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі її наявності);
• біографічна довідка делегованого представника Вашого ІГС;
• копії документів, що підтверджують легалізацію Вашого ІГС;
• інформація про результати діяльності Вашого ІГС протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

4. На підставі поданих заяв разом з іншими учасниками ініціативної групи складіть список учасників установчих зборів та кандидатур до нового складу громадської ради.

5. Під час установчих зборів з числа їх учасників оберіть голову зборів, секретаря, лічильну комісію. Визначте кількісний склад громадської ради. Сформуйте склад громадської ради шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені ІГС.

Наголошуємо, що до складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Строк повноважень складу новообраної громадської ради – два роки.

6. Орган виконавчої влади має затвердити склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів. У разі потреби добийтеся цього. Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган виконавчої влади має оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Додаткова інформація на сайті http://gromrady.org.ua

  • Туризм

    второе приоритетное направление стратегии регионального развития Запорожской области до 2015 года

  • 1
  • 2
  • Запорожский областной туристическо-информационный центр www.zotic.zp.ua

  • 1